ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

ажурни

Най-често използваните врати за затваряне на открити дворови

пространства. При тях преобладава светлата незакрита част, която позволява добиване на визуална представа за двора/плаца от пръв поглед. Лесни и надеждни при експлоатация тези врати могат да бъдат със значителна дължина. Предпочитани са от автосервизи, спедиторски и логистични фирми и др.

плътни

Изработени от плътен непрозрачен материал, което ограничава пряката

видимост към затвореното пространство. Лесни и надеждни при експлоатация тези врати могат да бъдат със значителна дължина. Предпочитани са от автосервизи, спедиторски и логистични фирми и др.